Skip to main content

પ્રતીક

બાપ ના કામ કૃતિક સુત્રા છે અપાકર મારે છે નારગતિમંત ધન કa E કરનારે રહે છે .પ્રતીકા વિરા પાસ નવું જ છે જબ એક કર અર્થ નેમારતા છે , એક નાનક 1 નાની અંદર વિશાળ સતામા છે .તમ પ્રત્યક પ્રતીની પાછળ બુધ્ય ભાવનાની ની જ છે .ના ભાવના જ પ્રતીને અર્થવાન સામર્થરનીલ તેમજ જ સન એ - a fી .કેમ રાતના રાવજ કાપડના એક નાનકડી ટકા જ છે , તેનું કઈ નાય નથી , પરંતુ મા કૃતિક ભાવનાની દૃષ્ટિ એ નિહાળતા નું અમૂલ્ય છે .રાતની જનતાના પ્રા શાપમાં પણ તેનું રક્ષણ કરવું જ જોઈએ .ચૂડી અને શિવા સામાન્ય હતુના જ્યારે સ્ત્રીના સૌભાગ્યના વિષય બનીને ઉભી રહે ત્યારે છળ રટે લી ભાવના , એ નાનકડી વસ્તુઓનું મૂલ્ય અનેકગણાં વધારી મુકે છે 4 પાથરને હિંદૂર લાગતા તે પથ્થર ન રહેતા વ બની પૂજાવા લાગે છે .પ્રતીક એ મૌનની ભાષા છે , શાતિનું સંગીત છે , સરકૃતિના મહિમાનું મૂરું બ છે પ્રતીકોપાસના એટલે બિંદુમાં સિંધુને જોવાની કિંમત , કા તો ગામ માં - ટન સમાવવાની શક્તિ .પ્રતીક એટલે ભાષાના અભાવમાં ભાવન અભિવ્યક્ત વાની કલા મનોક એટલે શબ્દાની ગેરહાજરીમાં વિચારને વ્યક્ત કરવાની વિઘા પ્રતીક એટલે સંકતમાં શાસ્ત્રરહસ્યને સમજાવતું અનાખુ વિજ્ઞાન .પ્રતીક એટલે જીવનમાં ઉંડાણની સાધના .આજના કાળમાં ગળાબૂડ પ્રવૃત્તિમાં ખેલા માનવનો પ્રત્યેક વ્યવહાર ઉપલકિયો થયો છે .એના હાસ્યમાં પ્રસન્નતા નથી કે નથી એના રુદનમાં દિલની સાચી વ્યથા ;નથી એની સેવામાં પ્રેમ કે નથી એની કૃતિમાં તત્પરતા ;નથી એના અભ્યાસમાં એકાગ્રતા કે નથી એની ભક્તિમાં નહલીનતા ;નથી એના સંસારમાં અનુરક્તિ કે નથી એના સંન્યાસમાં વિરક્તિ ' ટુકમા , એના જીવનમાં વિસ્તાર વધ્યો છે પણ એણે જીવનનું ઊંડાણ ખાયું છે .આ ઊંડાણ પાછું મેળવવા માનવે પ્રતીકોપાસના કરવી જોઈએ .પ્રતીકો પાછળ રહેલા દિવ્ય અર્થને સમજવા તેણે શાસ્ત્રોનું ઊંડું અધ્યયન કરવું જોઈએ , મનમંદિરમાં દીવો પ્રગટાવન એ તમજ હૃદય - સાગરનું મંથન કરવા અથાક પરિશ્રમ કરવા જાઈએપ્રતીકના માધ્યમથી માણસને સાર કૃતિક વિચારધારા સાજ .સશપમાં ઘક્ત ઘાઈ જાય છે .વિરક્ત વૃત્તિથી સંસારમાં રડી સન્વર મા પસનું વર્ણન કરવું ય ના લાલું વ્યાખ્યાન કરવાને બદલ કમળ ગામમrri ' ના 1 કરીને જે આપj કામ પની જાય .જીવન a [ મન મર્યાદાયનાનું સુચન બરા ચડજ રીતે કરે છે ‘ ચાદલા ' બધા સમજાવે છે .દ / plી ' નાર જીવન તરફ નાપા દયાન દારે છે .સર પાતા |નાટકની શરૂઆતમાં માધ્યમૂલક ' નાદી ' લખતા , પરંતુ એટલા સાધના , વિનાશક્તિ જેની પાસે ન હોય તે કવળ ‘ સ્વસ્તિક ' નું પ્રતીક છે પોતાના કાર્યનું શુમ કી ની માં હું સાડલાઈથી વાછી શકે .અભણ , નિશાની જોઈને મતદાન કરી શકે તેના જ , આ છે ..સાજ અને સરળ ન |સન્યસ્ત જીવન જીવન લ કમળને યાદ કરી ન ય .જીવનમાં પા૫વાના ગાદલા ' બુદ્ધિપૂજાના માં વા |દારે છે .સક્ત નાટકકાના પરત એટલી સાદ્ધ તિક નું પ્રતીક ચીતરીનું - બધા મત્રામાં કર સાગર તુ ઠા કાકે .અભણ માણસ પણ કરતમાં જ e માં જવાનો મડ આ રીતે પ્રતીકોની ઉપાસના જો જાગૃત સમજણપૂર્વક કરવામાં આવે તો .સાસ્કૃતિક સંકેતો આપણા જીવનમાં પ્રરક , પાપક , પ્રોત્સાહક કે કાર્યસાધક બની .સરકૃતિના બધા જ પ્રતીકોને આપણે સંપૂર્ણ રીતે સમજ્યા છીએ અમ કહે , બૌદ્ધિક બાલિશતા ગણાય .તની ઉપાસના કા તો યથાશક્તિ પૂજા કરી શકાય .તમા જ બુદ્ધિની કતાર્થતા કે જીવનનુ કિચિત્ સાફલ્ય ગણાય .પ્રતીકોપાસના આપણા જીવનમાં આવી કૃતાર્થતા અને આવું સાફલ્ય સર્જી રહો એવી ભગવાન યોગેશ્વરના ચરણે પ્રાર્થના !મૃત્યુના કાઠનાર્થ પિઆ શકાય

Comments

Popular posts from this blog

Sankrachary

G
guru-disciple paramparas1 of India are like malas2 strung with gems;each jewel is precious and invaluable.Still, some shine with an attention-commanding splendor.Sri Adi Sankaracarya was such a diamond.Sri Sankara's accomplishments were many, but he is singledoutbecausehisbrilliant commentaries on the prasthana-trayam—upanishads, the Bhagavad-Gita and the Brahma Sutras—crystallized the Advaita Vedanta Darsanam3 forever, establishing it as the ultimate Indian schools of thought.His various opponents—including the Purva Mimamsakas, who professedthat theVedas'primeteaching was the performance of rituals for the attainment of heaven and otherworldly splendor—were knocked flat, as Sankara laid bare the defects of their philosophies with his one-two punchof scriptural authority and logic.As per tradition, once defeatedby Sankara,they becamehis disciples. 
his commentaries on the prasthana-trayam have been translated into dozens of languages and are today studied throughout the world…

Dashera

यह एक निर्विवाद घटना है जहां जीत की आवाज सुनी जाती है जहां मानव प्रयास और भगवान की अवरोही कृपा पाई जाती है। मनुष्य के लिए थांग की शक्ति प्राप्त करना काफी स्वाभाविक है। भारतीय त्योहार वीरता की पूजा है, वीरता के उपासक हैं, उन्होंने व्यक्ति के लिए दशहरा मनाया और | हां। हमारे दुश्मन के बाद, हमारे पूर्वजों ने हमें घुसपैठ करने के बाद लड़ने के लिए तैयार नहीं किया। वे अपनी सीमाओं पर आ गए थे। इस दृष्टि से, रक्षा मंत्रालय की तुलना में वास मंत्रालय का महत्व अधिक था। इस बीमारी और दुश्मन को बह जाना चाहिए। विजय भगवान रामचंद्र के समय से प्रार्थना का प्रतीक रहा है। भगवान रामचंद्र रावण का सम्मान करने के लिए उसी दिन रवाना हुए।
 रघुराजन एकमात्र व्यक्ति था जिसे शकुन पा की नौकरी करने के लिए प्रेरित किया गया था। नौ दिनों के लिए शकु को मार दिया गया था। यह रघुराज का न्याय था। कोस आश्रम के लिए गुरुदीन के रूप में चौदह करोड़ रुपये। रघुराज गर्दन के शहद को मापने वाले 'नाडा' की तरह खाली हो जाते हैं सात पीढ़ियां शर्मसार, असफल! अहमतमत ने दिया। गोब्रेन कुबेर ने शम्मी पेड़ पर बारिश का एक सुनहरा त्यौहार आयोजित…

हनुमान जयंती 2020

हनुमान जयंती 2020
 सात चिरजीवी के रूप में गिना जाता है। वोहनुमान का जन्म चैत्र सुद पूनम के दिन हुआ था। शंकर का शिवालय बिना नदी के नहीं है। इसी तरह श्रीराम का मंदिर हनुमान के बिना पूरा नहीं होता है। भक्त अक्सर इस घटना के बाद भगवान की अधूरी दृष्टि देखते हैं। भगवान राम को रावण के लका जाने के लिए एक पुल का निर्माण करना था, मा हनुमानजी ने छलांग लगाई। भक्त की महिमा हनुमान की छलांग से आती है।
पुत्राद शिष्याद पराजय :  पिता बेटे की उपलब्धि से प्रसन्न हैं, बेटे, गुरु को मेरी मृत्यु पर गर्व है; हनुमान उन महान व्यक्तियों में से एक हैं जो ध्यान करते हैं। केवल वे इसके बारे में सोचेंगे। हनुमान को हजारों वर्षों से जनता के दिलों में राम के समान सम्मानजनक स्थान प्राप्त है। उत्तर कांड मा राम हनुमान को ज्ञान, धैर्य, वीरता, विनम्रता के साथ विशेषण के साथ संबोधित किया जाता है, जहां से उनकी सर्वोच्च योग्यता की सराहना की जा सकती है! जब हनुमान सीता की खोज में आए, तो श्रीराम कहते हैं, 'हनुमान मेरे ऊपर तारा अगणित उपकार है'। इस के लिये मेरा एक एक प्राण  आपिश तो भी कम पडेगा,क्योंकि मेरे ऊपर तुम्हारा प्यार अग्…