Skip to main content

દોણી

19પ કરવામાં આવે તોf આપનાર શ્રીકળ ન લોકોને તો તું મતરથી મલાઈ માનવીન બના એ - મિ પંથની મુસાફરી માટે સજામ કરતું તેમજ દેહની પામપુરતા સમજાવતું પ્રતીક - Hટેલે દા ' ડો .પ્રાચીન કાળમાં જે અશ્ચિન સાક્ષી રાખી a uતા અગ્નિ ઘરમાં સતત પ્રજ્વલિત રાખવામાં આવતો અને મૃત્યુ પછી તે હાઈપ્રન માટે લીમાં મૂકી મશાનમાં લઈ જતા બન નાથી મુતદે , ડન અગ્નિદાહ ના દોણી સાથની સ્મશાનયાત્રા તેમજ તે વખતે થતો , ' TE વોના પાડું ત ના ઉચ્ચાર વાતાવરણને ભારેખમ તેમજમાનવન અસ્વસ્થ અને પ્લાનિપુર્ણ છે .સમજદાર માણસને આ દેશ્ય માનવજીવનની નશ્વરતા પર ચિંતન કરતા એટલે શ્રીફળ - શ્રીફળ માનવી મન્વય સાધવાની ની જઈને મીઠાશ ણે ઝીલીએ અન માનવ મૃત્યુથી ખૂબ જ ગભરાય છે કારણ કે તે મૃત્યુને આમાંગલિક ઘટના જ છે જીવન તરફ જોવાની સુયાય દૃષ્ટિ જો કેળવાય તો માનવને મૃત્યુમાં રહેલું ય સમજાય .જીવન એટલે શિવનુ જીવને મળવા આવવું અને મુત્યુ એટલ કન શિવને મળવા જવું .કદાચ તેથી જ આપણા શાસ્ત્રકારોએ ભગવાન શિવજીનું નાગરધાન મશાન કર્યુ હશે , મરવુ સ્મશાનમાં જવું એટલે ભગવાન શિવજી 4િ જવું આ રમ્ય વિચાર આપીન શાસ્ત્રકારોએ માનવની મરણની ભીતિ ઓછી કરવાનો સુંદર પ્રયત્ન કર્યો છે .સત કબીર પણ મૃત્યુના પ્રસંગને એક કન્યાના લગ્ન પ્રસંગ જોડ સરખાવે છે .ને ચતુર નર્વત્ની , કાનન ઘર નાના રોm : fiøી હવન fપટ્ટી વિછવિન , મિટ્ટી { fમન નાના ટTI Rા ને ઘો ને શીશ Tથા તે , ફિર વર્દી ને નહીં આના સTI .કેટલાક સમાજમાં શબને વાજતે ગાજતે સ્મશાનમાં લઇ જવાની પણ પ્રથા |એની પાછળ પણ આ જ સંકેત રહેલો છે .મરણના દુઃખને કન્યા વિદાયનાં દુઃખ સાથે સરખાવી શકાય .નવવધૂન જવાનું દુઃખ નથી , ઊલટો આનંદ છે ;દુઃખ તો છે પિયર છોડવાનું .તે મરનારને જ્યાં જવાનું છે તેનું દુઃખ રહેવાનું કારણ નહીં , પરંતુ અહીં બાંધેલા નવી છાડીને જવું પડે છે તેથી તેનું હૃદય વ્યથિત થાય છે .નમબધો છોડીને જવું પડે છે૧૩૬ સરકૃતિ પૂજન જનરઈસ ' નો જ તમા આનંદ છે , જુ વર્મા મૃત્યુ ના જીવનનું સૌંદર્ય છે ;જીવનનો શણગાર છે , જીવનનો બાટલો મહિમા જ ન હોત મૃત્યુના સાનિધ્યમાં જ રીતે જીવનનો પરિચય થાય છે .મૃત્યુ છે તેથી જ તો જીવનમાં આન કાય છે , જીવન રસમય છે ગીતાકારની દૃષ્ટિએ મૃત્યુ એટલે વસ્ત્રો બદલવા જીવનની હું mસિ નીfa Jથા વEાથે નવIR JATTR નોઝ ..તથા શરીfજ વિETય નીuTચંન્યાનિ સવાતિ નવનિ રે , |( તા રે ૨૨ ) કરવા મા માનવ ' Dust Tiyu at1 and dust thou shall be was not spoken તા sou !આમાં અમર છે જ્યારે દેહ નશ્વર છે .એ રીતે જોતાં મૃત્યુમાં જીવનનાં અત નથી , પરંતુ નવજીવનનું પ્રસ્થાન છે .વાન તીને 4િ ' જ રજા રીમા વાવનું નથી .શાનીઓ મૃત્યુનું અસ્તિત્વ જ નકારે છે .જગતમાં કઈ જ નાશ પામતું નથી .તથી મૃત્યુ એટલે જડનું રૂપાતર અને ચેતનનું વેશાતર ;ભક્તા મૃત્યુને જીવ શિવના મિલનનું મધુર કાવ્ય ગણે છે , જ્યારે કર્મયોગીઓ કહે છે કે મૃત્યુ અટલે જીવનના હિસાબ આપવા જવું જેનું જીવન પ્રભુકાર્યમાં વીત્યુ છે તે મૃત્યુથી ડરતો નથી .પરંતુ માનવદેહની ક્ષણભંગુરતાને પણ યાદ કરવાની જરૂર છે .આ દેહ નશ્વર છે , જે માટીમાથી આવ્યો છે તેમજ માટીમાં ભળી જશે .તેથી તેમાં આસક્તિ રાખવી માટે કે દેહના જ ભોગોમાં લટું બની માસમીમાંસા કરતા રહેવું એ યોગ્ય નથી એવો મનું આજે ઉપદેશ માટીની એ નાનીશી કુલડી આપે છે .બોદ્ધિક સમૃદ્ધિના શિખર પર જઈ બેઠેલા પ્રશિની મોટા મોટા ધુરંધરો પણે માટીમાં રગદોળાઈ ગયા છે .તેની ઇતિહાસ સાક્ષી પૂરે છે .પાપો ધો વિશ્વવિજેતા સિકદર પણ આ જગતમાથી ખાલી હાથે ચાલ્યો ગયો .મૃત્યુ પછી પોતાના જનાજામાં પોતાના હાથ ખુલ્લા રાખવાનો આદેશ આપી એ કહેતો ગયો , ' Let the World know Sikander died with empty hands ' વિશ્વન ધ્રુજાવનાર ચંગીઝ ખાન કે એટીલા આજે શોધ્યા જડતા નથી .ધર્માધ બની સત્તાના કેફમાં રાચનાર તેમજ મંદિરોનું ખંડન કરનાર મહમદ ગઝનવીનો આજે ક્યાંય પત્તો .નથી .લંકાપતિ રાવણ પણ રણમાં રોળાઈ ગયો .નશ્વર દેહના આ માટીના વડીમાં માટીમાં સમાઈ ગયા .સંસ્કૃતિ ૧૭ મારે છે મૃત્યુ ન હોત તો નધ્યમાં જ કદાચ અન્યા .જીવનમાં ખાનદ છે ?માનવ• •tી નશ્વરતા નર , / પાની નકારા મક te , પુરતા તરફ ધ્યાન ખેચતી આ દોણી માનવને જીવનને તુચ્છ 4 દૃષ્ટિ માપે છે એવું નથી , પરંતુ લગભંગુર ઇડથી પણ માનવે વા જોઈને , નન માટે સાવધ કરે છે .માનવનું જીવન ક્ષણિક છે .કાવાથી જીવનને તુચ્છ સમજીને ફેંકી દેવું એ મૂર્ખતા છે .શાણિક સુગધ ભરવાની કલા માનવ પુષ્પ પાસેથી શીખવી જોઇએ .વનમાં અનરા રંગો પૂરવાની કલા ઇંદ્રધનુષ સિવાય કોણ શીખવી ની ક્ષણેક્ષણ જા માણસને જીવતા આવડે તેમજ તેના સદુપયોગ સતત માટે કરી લેવામાં આવે તો માનવનું જીવન ધન્ય બની જાય ' એ સાપી એવા છે id # lણક હવાણી ' કુવનમાં પ સુ ધ વ સ .૫૪ સીન જીવનમા .કે જીવનની ક્ષણે ' પ્રભુક / ય માટે કરી .Tarfસ નરોડપfજા fત નવનિ તેરી ||( hતા ૨ ૨૨ ) as riot spoken of the જાતા મૃત્યુમાં જીવનનો કરવામાં માનવદેડની , નવનો દેહ નશ્વર છે અનો અર્થ એવો નથી કે એ નિરર્થક છે .પ્રભુનાં કામો માનવદેહની સાર્થકતા રહેલી છે .જન્મજન્માતરના પાયાના પરિપાક રૂપ ન માનવને આ દે !આપ્યો છે .એટલુ જ નહીં પણ એ દેટમા પોતે પણ ડીને બિરાજ્યા છે .આ રીતે માનવદેહ એ ઇશમંદિર જેટલો પવિત્ર છે .માનવ મારે આ જગત છોડીને જાય ત્યારે તેની જોડે તેના કર્મો સિવાય બીજું કંઈ જ આપતું નથી .તેણે કમાવેલુ વિત્ત અહી જ રહે છે .તેના પશુઓ ગોઠામાં જ બાંધેલા રહે છે , પત્ની ઘરના બારણા સુધી વળાવી પાછી વળે છે , દેહ ચિતા સુધી સાથે રહે છે પણ એથી આગળ કર્મો જ જો જાય છે .જ નાશ પામતુ નથી , જો મૃત્યુને જીવ - શિવના મૃત્યુ એટલે જીવનનો મૃત્યુથી ડરતો નથી , ધન પૂ પાવ કે ના પૃદg 17 HTTની તાથાં પરોવતા વર્માનુજો TEઈનિ નીવ ઇવ ||ર છે .આ દેહ નશ્વર માં આસક્તિ રાખવી માટલીમાં અગ્નિ ઘેરથી લઈ જવા પાછળ પણ એક સુંદર ભાવ છે .જે અગ્નિને મને આજીવન સંભાળ્યો , પાળ્યો , પોષ્યો , પોતે સળગીને મને જીવન આપ્યું તે અગ્નિની જવાળામાં જ બળવામાં જીવનની કૃતાર્થતા છે .એ પાપનાશક અગ્નિ મારા પિો ધોઇ નાખશે .મm ના Fuથા જે સેવ વપૂન વિના ગુણોણHSC ITનો gિi 2 નમ * favnIT ( ફુગાવાગ્યાનવત્ - ૧૮ ) ઉપનિષદના આ મંત્રની યથાર્થતા સમજવા જેવી છે .‘ અગ્નિને પ્રાર્થના છે કે અગ્નિ , વિશ્વનાં બધાં તત્ત્વોનો તુ જ્ઞાતા છે .અમારો માર્ગ સુપથ થાય , અમને તે ના જીવડાઓસંસ્કૃતિ પૂજન રા પાપને તું ભમા !ખાનદ મા / / લઈ જનારો ઘાય , એવો માટે લઈ જનારા અમા મુક ગઇ છે .તેથી પરંપરાની Dાના બે ટુકડા પર ઘાસલેટ ઈક આ ક્રિયામાં વ્યવહાર અનાજ ખાપ જીવનમાથી અગ્નિની ઉપાસના ચાલી ગઇ છે : જાળવણીમાં ધવાડાની મળવ ' / / કરીન ડાહ્યા લાકોએ છાણના બે ટા ..નાખી ને સળગાવી માટલીમાં મૂકી લઈ જવા એમ નક્કી કર્યું .આ ક્રિયા છાનો સદર સમન્વય થયો છે , બન્ને એકબીજાના પૂરક બન્યાં છે .એ છે - એની પાછળનો ઇશારો સમજી લઈએ , જીવનનો રાહ બદલીએ અને જ મૂર્તિપૂજ |ના મહત્ત્વ યા છે .એ દાણી , ] ] ] ] "ાથે માનસશાસ્ત્ર સામા મા શ્વાસન : જીવનમાં - મળે છે ; કે જ પૂર્ણતા. 

Comments

Popular posts from this blog

Sankrachary

G
guru-disciple paramparas1 of India are like malas2 strung with gems;each jewel is precious and invaluable.Still, some shine with an attention-commanding splendor.Sri Adi Sankaracarya was such a diamond.Sri Sankara's accomplishments were many, but he is singledoutbecausehisbrilliant commentaries on the prasthana-trayam—upanishads, the Bhagavad-Gita and the Brahma Sutras—crystallized the Advaita Vedanta Darsanam3 forever, establishing it as the ultimate Indian schools of thought.His various opponents—including the Purva Mimamsakas, who professedthat theVedas'primeteaching was the performance of rituals for the attainment of heaven and otherworldly splendor—were knocked flat, as Sankara laid bare the defects of their philosophies with his one-two punchof scriptural authority and logic.As per tradition, once defeatedby Sankara,they becamehis disciples. 
his commentaries on the prasthana-trayam have been translated into dozens of languages and are today studied throughout the world…

Dashera

यह एक निर्विवाद घटना है जहां जीत की आवाज सुनी जाती है जहां मानव प्रयास और भगवान की अवरोही कृपा पाई जाती है। मनुष्य के लिए थांग की शक्ति प्राप्त करना काफी स्वाभाविक है। भारतीय त्योहार वीरता की पूजा है, वीरता के उपासक हैं, उन्होंने व्यक्ति के लिए दशहरा मनाया और | हां। हमारे दुश्मन के बाद, हमारे पूर्वजों ने हमें घुसपैठ करने के बाद लड़ने के लिए तैयार नहीं किया। वे अपनी सीमाओं पर आ गए थे। इस दृष्टि से, रक्षा मंत्रालय की तुलना में वास मंत्रालय का महत्व अधिक था। इस बीमारी और दुश्मन को बह जाना चाहिए। विजय भगवान रामचंद्र के समय से प्रार्थना का प्रतीक रहा है। भगवान रामचंद्र रावण का सम्मान करने के लिए उसी दिन रवाना हुए।
 रघुराजन एकमात्र व्यक्ति था जिसे शकुन पा की नौकरी करने के लिए प्रेरित किया गया था। नौ दिनों के लिए शकु को मार दिया गया था। यह रघुराज का न्याय था। कोस आश्रम के लिए गुरुदीन के रूप में चौदह करोड़ रुपये। रघुराज गर्दन के शहद को मापने वाले 'नाडा' की तरह खाली हो जाते हैं सात पीढ़ियां शर्मसार, असफल! अहमतमत ने दिया। गोब्रेन कुबेर ने शम्मी पेड़ पर बारिश का एक सुनहरा त्यौहार आयोजित…

हनुमान जयंती 2020

हनुमान जयंती 2020
 सात चिरजीवी के रूप में गिना जाता है। वोहनुमान का जन्म चैत्र सुद पूनम के दिन हुआ था। शंकर का शिवालय बिना नदी के नहीं है। इसी तरह श्रीराम का मंदिर हनुमान के बिना पूरा नहीं होता है। भक्त अक्सर इस घटना के बाद भगवान की अधूरी दृष्टि देखते हैं। भगवान राम को रावण के लका जाने के लिए एक पुल का निर्माण करना था, मा हनुमानजी ने छलांग लगाई। भक्त की महिमा हनुमान की छलांग से आती है।
पुत्राद शिष्याद पराजय :  पिता बेटे की उपलब्धि से प्रसन्न हैं, बेटे, गुरु को मेरी मृत्यु पर गर्व है; हनुमान उन महान व्यक्तियों में से एक हैं जो ध्यान करते हैं। केवल वे इसके बारे में सोचेंगे। हनुमान को हजारों वर्षों से जनता के दिलों में राम के समान सम्मानजनक स्थान प्राप्त है। उत्तर कांड मा राम हनुमान को ज्ञान, धैर्य, वीरता, विनम्रता के साथ विशेषण के साथ संबोधित किया जाता है, जहां से उनकी सर्वोच्च योग्यता की सराहना की जा सकती है! जब हनुमान सीता की खोज में आए, तो श्रीराम कहते हैं, 'हनुमान मेरे ऊपर तारा अगणित उपकार है'। इस के लिये मेरा एक एक प्राण  आपिश तो भी कम पडेगा,क्योंकि मेरे ऊपर तुम्हारा प्यार अग्…